दिनमान लघु पंचांग
मुख्य पृष्टपंचांगचौघडियाँमुहूतॅआरती संग्रहव्रत त्योहारभजन संग्रहराशिफलखोजेंअन्य जानकारीहमें सम्पर्क करें
Wednesday, October 24 2018
मुख्य मैन्यु
मुख्य पृष्ट
पंचांग
चौघडियाँ
मुहूतॅ
आरती संग्रह
व्रत त्योहार
भजन संग्रह
राशिफल
खोजें
अन्य जानकारी
हमें सम्पर्क करें
मीरा मगन भई पी.डी.एफ़ छापें ई-मेल

Image


मीरा मगन भई हरि के गुण गाय।।

सांप पिटारा राणा भेज्या मीरा हाथ दिया जाय।

न्हाय धोय जब देखन लागी सालिगराम ग पाय।।

जहरका प्याला राणा भेज्या इम्रत दिया बनाय।

न्हाय धोय जब पीवन लागी हो ग अमर अंचाय।।

सूली सेज राणा ने भेजी दीज्यो मीरा सुवाय।

सांझ भ मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाय।।

मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे बिघन हटाय।

भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पर बलि जाय।।७।।

 
< पिछला   अगला >
© 2018 दिनमान लघु पंचांग