मुख्य पृष्ट arrow भजन संग्रह arrow छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल
दिनमान लघु पंचांग
मुख्य पृष्टपंचांगचौघडियाँमुहूतॅआरती संग्रहव्रत त्योहारभजन संग्रहराशिफलखोजेंअन्य जानकारीहमें सम्पर्क करें
Wednesday, September 26 2018
मुख्य मैन्यु
मुख्य पृष्ट
पंचांग
चौघडियाँ
मुहूतॅ
आरती संग्रह
व्रत त्योहार
भजन संग्रह
राशिफल
खोजें
अन्य जानकारी
हमें सम्पर्क करें
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल पी.डी.एफ़ छापें ई-मेल

Image

"Play Sound" (Mini-MP3-Player 1.2 ©Ute Jacobi)

छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल

छोटो सो मेरो मदन गोपाल.....छोटी छोटी गैया

आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल

 बीच में मेरो मदन गोपाल......छोटी छोटी गैया

कारि कारि गैया गोरे गोरे ग्वाल

श्याम वरण मेरो मदन गोपाल....छोटी छोटी गैया

घास खाये गैया दूध पिये ग्वाल

माखन खाये मेरो मदन गोपाल....छोटी छोटी गैया

 छोटी छोटी लकुटि छोटे छोटे हाथ

बंसी बजाये मेरो मदन गोपाल.....छोटी छोटी गैया

छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग

 रास रचायें मेरो मदन गोपाल.....

छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गैया

छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल..

 
< पिछला   अगला >
© 2018 दिनमान लघु पंचांग